Forvaltning Innleie

Løsningen retter seg mot deg som leier inn eiendom, uansett om du skal fremleie eller bruke lokalet selv – eller begge deler. Leiekontrakten med tilhørende parter, leieobjekt og betingelser registreres slik at alle aktiviteter knyttet til hvert enkelt leieforhold blir håndtert og ivaretatt.

- Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for ditt behov.

Forvaltning Innleie inneholder:

  • Oppfølging og kontroll av innleide lokaler
  • Håndtering av alle typer leieavtaler
  • Kontroll av indeksregulering
  • Kontroll av felleskostnader fra gårdeier
  • Varsling på alle kritiske datoer
  • Komplett dokumentløsning
  • Rapportering
  • Beregning av utbetalinger til gårdeier
  • Avstemming mot inngående faktura 
  • Verdivurdering IFRS 16

Referanser

Ta kontakt med Jånny Oksavik så finner vi relevante referanser for din virksomhet.

Velg riktig løsning for ditt behov