For våre kunder inviterer vi til webinar med tema:  HVORDAN REGULERE FELLEKOST À KONTO

Fakturerer du med virkelighetsnære á konto-beløp for felleskostnader?

Få med deg dette webinaret, slik at du rekker å korrigere á konto-beløpet innen fakturering av 1. Kvartal 2021.


TEMA: HVORDAN REGULERE FELLEKOST À KONTO

Hvordan få et mer korrekt á konto-beløp?
Er det vanlig å fremlegge budsjett for felleskostnadene?
Applikasjoner i Fenistra Eiendom som kan hjelpe deg å regulere á konto felleskost

 Agenda

 • Hva sier avtalen?
 • Hva kan man få hjelp til i applikasjonen?
 • Hvordan utføres det?
  • Markedsregulering?
  • Felleskost budsjett?
  • Manuelt arbeid per kontrakt?
 • Hvilken reguleringsmodell er best?
 • Fallgruver
 • Informasjon til leietaker
 • Demo


Onsdag 25. november 2020  kl. 10.00 -11:30
Pris per deltaker 1250,-
Foredragsholder: Kristin Falch
 

 

Med vennlig hilsen

Fenistra AS
support@fenistra.no