Norsk Eiendom har utgitt en veileder for å gi felles retningslinjer og en enhetlig forståelse for hva som er felleskostnader i næringsbygg og hvordan disse skal fordeles. På denne måten vil både utleier og leietaker få en mest mulig komplett oversikt over de praktiske og økonomiske konsekvensene som følger av leieforholdet.
 

Veilederen er ment å gi uttrykk forbeste praksis. Likeledes vil veilederen bidra til at den daglige drift av eiendommen behandles i tråd med retningslinjene og således virke konfliktdempende.

Klikk her for å laste ned veilederen