Forutsatt at det er mulig vil vi gjennomføre Brukerforum 27 og 28 oktober 2021!
Hold av datoen, mer informasjon og påmelding kommer i midten av august.