Vi møter stadig oftere problemstillinger knyttet til justeringsforpliktelser i forbindelse med kjøp og salg.
Fenistra sin justeringsmodul gjør det mulig å holde rede på dine forpliktelser, og artikkelen som vi har hentet fra NE nyheter forteller deg hvorfor det er viktig å ha oversikt. Link til artikkelen finner du her