Vi ønsker Øyvind Taugl velkommen til Fenistra og utviklingsavdelingen vår.

Øyvind er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har mange års erfaring som utvikler, utviklingsleder, samt med koordinering av utviklingsarbeid på tvers av landegrenser.

Vi er svært fornøyd med å ha Øyvind med på laget og gleder oss til å følge ham videre.