For deg som arbeider  med utleie av lokaler, og opplever at leietaker ønsker 
tilpasning av lokalene vil denne kalkulatoren være til hjelp for å beregne ny leie.
Tast inn markedsleie og estimat over samlede kostnader for tilpasningene. 
Applikasjonene beregner ny leie basert på angitt inflasjon, avkastningskrav 
og avskrivningstid. Appen er tilgjengelig i App Store, og i Windows marketplace, 
hvor den fritt kan lastes ned av alle som ønsker å ta den i bruk.