Styret i Fenistra Brukerforening ønsker i samarbeid med Fenistra å invitere til nytt fagmøte


Tema for møtet er co-working og mva
Nye kontorløsninger som co-working, kontorhoteller og fag-/bransjenettverk reiser nye utfordringer i forhold til merverdiavgift.
Vi vil gjennomgå aktuelle problemstillinger, og mulige løsninger, for både tilbydere av nye kontorløsninger og gårdeiere som leier ut lokaler til disse.
 
Møtet starter med en kort gjennomgang om co-working. Deretter vil Agnete Haugerud fra Ernst & Young gå dypere inn i forhold til mva og utfordringer i forbindelse med dette.
 
Dersom dere har problemstillinger som dere ønsker belyst i møtet, kan disse registreres i påmeldingen, så skal vi forsøke å inkludere disse i gjennomgangen. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål i møtet.

Fagmøtet avholdes
Tidspunkt:  Torsdag 22.11.2018 kl.09.00 – 10.30. (Frokost serveres fra kl. 08.30)
Sted:  Avantor, Nydalsveien 28

Deltagelse er gratis.

For de av dere som holder til utenfor Oslo og ikke har mulighet til å komme på møtet,  vurderer vi muligheten for deltakelse på skype. Registrer dette i din påmelding i linken nedenfor.

PÅMELDING   
Frist for påmelding 15.11.2018.