Styret i Fenistra Brukerforening ønsker i samarbeid med Fenistra å invitere til nytt frokostmøte

Februar = Felleskostavregning

Ønsker du en oppfriskning i felleskostavregning i Fenistra Eiendom er dette frokostmøtet for deg.
Kristin Falch fra Fenistra går raskt gjennom prosessen og legger til noen tips underveis.

  • Brøkens tellere og nevner; hvor oppstår dette?
  • Skjevdelinger og spesielle avtaleforhold
  • Ledighet; må gårdeier delta fullt ut på ledige lokaler?
  • Håndtering av rabatter
  • MVA kost vs MVA
  • Håndtering av gårdeierkost når man har eget driftselskap

Dersom dere har problemstillinger som dere ønsker belyst i møtet, kan disse registreres i påmeldingen, 
så skal vi forsøke å inkludere disse i gjennomgangen. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål i møtet.

Frokostmøtet avholdes 
Tidspunkt:   Tirsdag 11.02.2020 kl.09.00 – 10.30  (Frokost serveres fra kl. 08.30)
Sted:            Caféen, Lysaker Torg 8
Deltagelse er gratis.  

PÅMELDING