Styret i Fenistra Brukerforening ønsker i samarbeid med Fenistra å invitere til nytt fagmøte


Tema for møtet Felleskost
 
Dersom dere har problemstillinger som dere ønsker belyst i møtet, kan disse registreres i påmeldingen, så skal vi forsøke å inkludere disse i gjennomgangen. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål i møtet.

Fagmøtet avholdes
Tidspunkt:  Tirsdag 12.02.2019 kl.09.00 – 10.30. (Frokost serveres fra kl. 08.30)
Sted: Anton B Nilsen, Rådhusgata 27

Deltagelse er gratis.

For de av dere som holder til utenfor Oslo og ikke har mulighet til å komme på møtet,  vurderer vi muligheten for deltakelse på skype. Registrer dette i din påmelding i linken nedenfor.

PÅMELDING   
Frist for påmelding 5.2.19