Advokat Are Fagerhaug hos Advokatfirmaet Selmer DA har skrevet i fagbladet Revisjon og Regnskap om fradragsrett og merverdiavgift på kostnader til infrastruktur. Les artikkelen Fradragsrett for mva som belyser den avgiftsmessige håndteringen av slike kostnader blant annet i forhold til justeringsreglene.