I en ny avgjørelse fra Klagenemnda for merverdiavgift fastslår nemnda at Skatteetaten ikke hadde rettslig grunnlag for å nekte fradrag for merverdiavgift på transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom som hadde vært til bruk i avgiftspliktig utleievirksomhet.

"Dette er en prinsipiell og viktig avgjørelse for eiendomsbransjen, sier advokat Are Fagerhaug i Advokatfirmaet Selmer om en ny avgjørelse fra Klagenemnda for merverdiavgift."

Les hele artikkelen fra Estate Nyheter  her