Erlend Sogn i Visma Software og Marie Myrvang i Fenistra ser frem i mot å digitalisere eiendomsbransjen.

Fenistra er nå en del av Visma

– Fenistra digitaliserer og forenkler kompliserte prosesser i eiendomsforvaltning gjennom markedets foretrukne system, kombinert med bred kompetanse og forståelse av eiendom. Løsningene og kompetansen passer utmerket med Vismas strategi om å effektivisere og automatisere eiendomsbransjen til fordel for kundene, sier administrerende direktør i Visma Software, Erlend Sogn.

Fenistras løsninger har siden oppstart i 1994 blitt fagmiljøenes foretrukne system. Selskapets visjon om å være en pådriver i digitaliseringen av hele spekteret fra forvaltning av næringseiendom, kjøpesentre, innleie, drift og vedlikehold, til myndighetspålagte krav knyttet til dokumentasjon og håndtering av mva, verdi- og formuesfastsettelse, passer godt med Vismas strategi.

– Vi forventer at digitalisering innenfor eiendom vil øke kraftig i synergi med Visma, og at utvikling og innovasjon i Fenistra vil skyte fart som en del av Vismas økosystem. Målet er i fremtiden å tilby kundene ytterligere skybaserte og intelligente verktøy, sier Marie Myrvang, administrerende direktør i Fenistra.

Fokus på eiendom, høy fagkompetanse og integrasjon mot ledende økonomisystem, gir brukerne de beste forutsetningene for å lykkes med sine arbeidsoppgaver, som inkluderer digital kontraktsignering, kontraktsregistrering, attestering, automatisk regulering, fakturering og overføring til regnskap.

– Dette vil gi eksisterende og nye kunder flere muligheter og bedre løsninger. Med økende krav til automatisering, integrasjon, sikkerhet og tilgjengelighet har digitale løsninger blitt stadig viktigere. Våre visjoner om effektivisering for våre kunder bekreftes gjennom dette oppkjøpet, sier Sogn.

Visma er godt etablert i eiendomsbransjen og eiendomsforvaltning i Norden. Gjennom Websystemer AS leveres skybaserte komplette løsninger for eiendomsmeglere og bemanningsforetak, og med Tampuuri Oy sine løsninger forvaltes over en million boliger og 75 000 eiendommer i Finland.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

  • Erlend Sogn, administrerende direktør, Visma Software, tlf. +47 450 02 406
  • Marie Myrvang, administrerende direktør, Fenistra AS, tlf. +47 906 24 245