Styret i Fenistra Brukerforening ønsker i samarbeid med Fenistra  å invitere til nytt fagmøte i Trondheim.

Denne gangen har vi følgende tema: «Felleskost» og «Bruk av Fenistra Dokument».

Rådgiver Kristian Thorstensen vil sette søkelyset på bruken av Fenistra Felleskost og ulike utfordringer i forbindelse med oppsett og avregning av felleskostnader. Korrekt håndtering av arealer i Fenistra Eiendom vil være et av områdene som gjennomgås.

Salgsdirektør Jånny Oksavik vil sette søkelyset på bruken av Fenistra Dokument. Dette gjøres med bakgrunn i de erfaringer vi har med bruk av løsningen hos våre kunde, med fokus på hvilke problemstillinger som må håndteres og hvorledes en kan dra nytte av Fenistra Dokument i ulike prosesser.

Dersom dere har problemstillinger som dere ønsker belyst i møtet, kan disse sendes inn på e-post ( elin@fenistra.no ) i forkant, så skal vi forsøke å inkludere dette i gjennomgangen. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål i møtet 

Fagmøtet avholdes hos E. C. Dahls Eiendom AS, Dronningensgt. 7, 2.etg
Onsdag den 30.10.2013  fra kl. 10.00 – 14.00

Det vil bli servert en enkel lunch
Deltagelse er gratis.

Påmelding skjer pr. e-post til  elin@fenistra.no  innen  15.oktober 2013.