Styret i Fenistra Brukerforening ønsker i samarbeid med Fenistra  å invitere til nytt fagmøte.
Temaet for dette møtet vil være  «Avstemming – hvordan avstemme fakturerte poster i Fenistra mot bokførte poster i regnskap?

Kristin Falch, Kristian Thorstensen og Petter Fagerli fra Fenistra vil sette søkelyset på hvorledes du, uavhengig av hvilket regnskapssystem som benyttes, kan forenkle dette arbeidet.
Gjennomgangen bygger på erfaringer Fenistra har fra ulike kunder, ulike arbeidsverktøy som er i bruk og forslag til praktisk bruk.

Dersom dere har problemstillinger som dere ønsker belyst i møtet, kan disse sendes inn på e-post til elin@fenistra.no i forkant, så skal vi forsøke å inkludere dette i gjennomgangen.
Det vil også bli anledning til å stille spørsmål i møtet.

Fagmøtet avholdes hos Avantor, Nydalen allè 37 A, Oslo
Onsdag den 26.02.2014  fra kl. 08.30 – 10.00

Det vil bli servert frokost fra kl. 08.00

Deltagelse er gratis.

Påmelding skjer pr. e-post til  elin@fenistra.no   innen  20.02. 2014.