Styret i Fenistra Brukerforening ønsker i samarbeid med Fenistra å invitere til fagmøte

Møtet vil avholdes i Trondheim den 23.11.2017, og vil ha følgende temaer :

  • Hvorfor Justering, og hvordan benytte løsningen 
  • Omsetningsavregning 

Du kan følge møtet via Skype for Business, gi i så fall beskjed til elin@fenistra.no

For mer informasjon, kontakt Lars Grøtterud på tlf 920 53 813, lars@fenistra.no

For påmelding kontakt elin@fenistra.no