Styret i Fenistra Brukerforening ønsker i samarbeid med Fenistra å invitere til fagmøte

Møtet vil avholdes i Bergen den 2.11.2017, og vil ha følgende temaer :

  • Hvorfor Justering, og hvordan benytte løsningen 
  • Omsetningsavregning 

For mer informasjon, kontakt Kristian Lien på tlf 970 74 175, lien@fenistra.no

For påmelding kontakt elin@fenistra.no