Styret i Fenistra Brukerforening ønsker i samarbeid med Fenistra  å invitere til nytt fagmøte. Tema for møtet vil være "Forberedelse før årlig justering"

Årlige justeringer må beregnes tidlig på nyåret slik at eventuelle justeringer kan inkluderes i mvaoppgjøret for termin 6.
Våre erfaringer viser at kanskje ikke alt er klart i det «justeringsmappen» åpnes en gang i januar.Tema for vårt frokostmøte den 16. november er derfor en gjennomgang av nødvendige forberedelser.
Vi vil både komme inn på kravene som stilles til grunnlagstallene fra årets regnskap og ajourhold av kontrakter.
Det blir også en gjennomgang av et eksempel i Justeringsmodulen for å vise håndtering av arealendringer som har skjedd i løpet av året.

Dersom dere har problemstillinger som dere ønsker belyst i møtet, kan disse sendes inn på e-post til elin@fenistra.no i forkant, så skal vi forsøke å inkludere dette i gjennomgangen. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål i møtet.

Fagmøtet avholdes
Onsdag den 16.11.2016 kl.09.00 – 10.30
Frokost serveres fra kl. 08.30
Hos Anthon B Nilsen Eiendom AS, Rådhusgata 27,Oslo

Deltagelse er gratis.

Påmelding sendes til elin@fenistra.no