Styret i Fenistra Brukerforening ønsker i samarbeid med Fenistra å invitere til nytt fagmøte

Tema for møtet vil være «Forberedelse til årets felleskostavregning»

Vi vil gjennomgå hva du bør tenke på og få på plass før du starter på årets felleskostavregning, samt gi deg noen gode tips på veien.

Dersom dere har problemstillinger som dere ønsker belyst i møtet, kan disse sendes inn på e-post til elin@fenistra.no i forkant, så skal vi forsøke å inkludere dette i gjennomgangen. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål i møtet.
Det vil være Kristian Thorstensen og Odd Teigen som holder i dette fra Fenistra sin side.

Fagmøtet avholdes
Onsdag den 15.02.2017 kl.09.00 – 10.30
Frokost serveres fra kl. 08.30
Fagmøtet avholdes hos Avantor, Nydalsveien 28

Påmelding sendes til elin@fenistra.no

Frist for påmelding er 10.02.2017
Deltagelse er gratis

For de av dere som holder til utenfor Oslo og ikke har mulighet til å komme på møtet,  vurderer vi gi dere muligheten til å delta via Skype. Snarlig tilbakemelding gis til elin@fenistra.no dersom dette er av interesse.