Styret i Fenistra Brukerforening ønsker i samarbeid med Fenistra å invitere til nytt fagmøte

Styret i Fenistra Brukerforening ønsker i samarbeid med Fenistra å invitere til nytt frokost/fagmøte.

Tema for møtet vil være:
Felleskost med spesiell fokus på eiendomsskatt
Det store spørsmålet for mange eiendomsforvaltere er om eiendomsskatten skal faktureres leietaker som en del av felleskosten eller som et eget leieelement.
I tillegg må det tas stilling til om eiendomsskatten avgiftsmessig skal følge leieforholdet eller viderefaktureres med avgift som den inngående fakturaen (mva. fritt).
Uansett hvilket valg dere tar på hvordan dere ønsker å håndtere dette, vil vi vise hvordan det kan løses i Fenistra Eiendom.
Møteleder er Kristin Falch fra Fenistra

Dersom dere har problemstillinger som dere ønsker belyst i møtet, er det fint om disse sendes inn på e-post til elin@fenistra.no i forkant, så skal vi forsøke å inkludere disse i gjennomgangen. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål i møtet.


Fagmøtet avholdes:
Onsdag den 14.02.2018 kl.09.00 – 10.30. Frokost serveres fra kl. 08.30

Fagmøtet avholdes hos Malling & CO , Dronning Mauds gate 15
Deltagelse er gratis.
Påmelding sendes til elin@fenistra.no innen 8. februar

For de av dere som holder til utenfor Oslo og ikke har mulighet til å komme på møtet,  vurderer vi gi dere muligheten til å delta via Skype

Gi meg en snarlig tilbakemelding med ønsket Skype adresse dersom dette er av interesse.