Styret i Fenistra Brukerforening ønsker i samarbeid med Fenistra å invitere til nytt fagmøte

Tema for møtet er  «E-faktura og faktura på epost». Dette er tema vi også tidligere har belyst, men som vi fortsatt opplever at det stadig er etterspørsel etter informasjon, erfaring og avklaringer rundt.
Det vil være Kristin Falch og Espen Kløfta som holder i dette fra Fenistra sin side. Dersom dere har problemstillinger som dere ønsker belyst i møtet, kan disse sendes inn på e-post til elin@fenistra.no i forkant, så skal vi forsøke å inkludere dette i gjennomgangen.
Det vil også bli anledning til å stille spørsmål i møtet.

Fagmøtet avholdes hos OBOS, Hammersborg Torg 1, Oslo
Onsdag den 04.11.2015  fra kl. 09.00 – 10.30

Det vil bli servert frokost fra kl. 08.30

Deltagelse er gratis for Fenistras kunder
Påmelding skjer pr. e-post til  elin@fenistra.no   innen  29.10.2015