Agenda for Brukerforum er oppdatert på Community.

Ta kontakt med kundesenteret dersom du ikke har tilgang 

support.fenistra@visma.com