Vi ønsker velkommen til  3 nyansatte i Fenistra AS

Liss Engebretsen startet i konsulentavdelingen vår den 10 august. Liss er har utdannelse fra EDB Prosjekt, Næringsakademiet. Hun har i tillegg kurs og sertifiseringer inn mot Microsoft Server, nettverk og it-drift.

Kristian Lien og Lars Grøtterud startet 1. september, begge som Key Account Manager.
Lars Grøtterud er økonom og har jobbet i 18 år innenfor salg og kundeutvikling, deriblant som KAM i Visma Software AS med løsningssalg  mot nye og eksisterende kunder.
Kristian Lien har utdannelse innenfor markedsføring og økonomi, også han har lang erfaring med løsningssalg både mot nye og eksisterende kunder i ulike bransjer.