* Firma
* Navn
* Type kurs
* Kurssted
* Dato (dd.mm.åå)
Kursholder
Kurset, informasjon og gjennomføring
Informasjon om kurset
Gjennomføring av kurset
Kursets varighet
Kurslokaler
Kursdokumentasjon
Kursholders faglige kompetanse
Kursholders evne til å lære bort og hjelpe
Hvilket utbytte har du hatt av kurset? (rangert under med 1-6 hvor 6 er best)
I hvor stor grad har dine forventninger blitt innfridd?
Grad av forståelse for bruk av løsningen?
Grad av forståelse for sammenhengen i Fenistra Eiendom
I hvilken grad dekker løsningen ditt behov?
Andre kurs
Vi har flere typer kurs, hvilke av disse kursene kunne være aktuelle for deg å gå på i tillegg til kurset du nå har gjennomført?
Budsjett
Faktura
Felleskost
Grunnkurs
Hvordan utnytte Fenistra Eiendom best mulig
Omsetningsleie
Justering
Videregående
Kommentar/Innspill