Dato: 04.10.2022 - 05.10.2022 09:00 - 15:00
Kurssted: Skøyen

Grunnkurset er for deg som skal registrere grunndata og håndtere grunnleggende funksjoner i Fenistra Eiendom. Kurset skal gi deg oversikt over den struktur som ligger til grunn for oppbyggingen av sentrale registre, forståelse for begreper og sammenhenger i systemet.

Når kurset er gjennomført, skal du blant annet kunne:

  • registrere selskap og eiendomsinformasjon
  • registrere leietakere og kontrakter
  • gjennomføre regulering av leiebeløpet
  • ta ut og forstå oppbyggingen av sentrale rapporter

Det er ingen spesielle krav til forhåndskunnskap.
Kursets varighet er 2 dager.

 

 

JA, jeg vil være med på kurset

Grunnkurs (2 dager), 04.10.2022

Navn
Firma
Stilling
E-post
Telefonnummer
Kommentar
Vennligst fyll inn en gyldig e-postadresse