Dato: 20.01.2022 08:30 - 15:00
Kurssted: På Web

Kurset i Felleskost er for deg som skal gjennomføre den faktiske avregningen av felleskostnader på ett eller flere bygg. Dette omfatter både arealbasert og forbrukerstyrt avregning basert på for eksempel strømmålere. Avregningen skjer på grunnlag av de registrerte kontraktene og angivelser av betingelser i disse.

Når kurset er gjennomført, skal du blant annet kunne:

  • forstå forutsetningene som må være på plass før en avregning gjennomføres
  • forstå prosessen for gjennomføring av avregningen
  • avregne felleskostnader
  • forstå avregningsrapporten/-brevet
  • benytte årets avregning som grunnlag for neste års felleskostbudsjett

Nødvendig forkunnskap er gjennomført grunnkurs i Fenistra Eiendom.
Kursets varighet er 1 dag.

JA, jeg vil være med på kurset

Felleskostbudsjett - og avregning, 20.01.2022

Navn
Firma
Stilling
E-post
Telefonnummer
Kommentar
Vennligst fyll inn en gyldig e-postadresse