Påmelding Fenistra Brukerforum 3-4 juni 2020
* Firma
* Fakturaadresse
Deltaker
* Deltakers navn
Deltakers e-postadresse
* Deltakers mobilnummer
Annet
Ønsker ikke å delta på tur til Kistefoss Museum
Jeg er interessert i felles transport t/r Garderomen
(ekstra kostnader tilkommer)
Jeg er interessert i felles transport t/r Oslo S
(ekstra kostnader tilkommer)
Kommentarer (allergier osv)