Løsningen for registrering av feil og/eller ønsker i Fenistra Eiendom er under omlegging.

Vennligst send en epost til support@fenistra.no med saksopplysningene, så vil vi påse at saken blir behandlet.